Home
Narodeninová párty 2004
Silvester 2004
Mad Tea Party 2005
Deková Dekadentní Párty 2005
Extreme Nuda Party 2005
Cryptoparty 2005
Silvester - After 2005 Party
Všenory Fun Fair 2006
Instajlace 2006
Silvester 2006
Lečo Garden Party 2008
Bday & Lečo Party 2009Video: DekaDance v podaní Čestmíra
Viac fotodokumentácie tu:
Deková Dekadentni Party - 2005

Parties by Babraque & Co.
DEKOVÁ DEKADENTNÍ  PÁRTY        

Milí přátelé,

K historii se můžete vztahovat mnoha způsoby: někdo v ní vidí zlatý věk, který se už nikdy nevrátí, někdo jen vzpomínku na svá trapná selhání, někdo na dějinný vývoj kašle a v mapě hledá perský konzulát v Siamu, někdo vzývá démona českého televizního dějepisu Marka Ebena. Jediné, co z toho všeho nepůsobí směšně, je snaha žít ve skvělém období přelomu 19. a 20 století.

Důvodem není ani tak tehdejší vodopád objevů, který pokořil anarchii přírody, ale spíše jedno zjištění v oblasti filosofie a umění, jež lidem umožnilo to  nejskvělejší v historii -  prostě se jen tak luxusně válet. Znovuobjevení této populární činnosti ilustrují soudobá výtvarná díla, jež docenila půvab a důstojnost člověka, pouze pokud se vulgárně rozplácl do polohy vleže a to ještě nejlépe nahý.

Ke skutečně podnětnému válení ovšem nestačí pouze ulehnout, ale je nutné vědomě vzývat naprostou dekadenci. Tak, jak to ve  větě: „Zahálka je počátkem veškeré duševědy!“ shrnul Friedrich Nietzsche,  pouze válení se nabízí člověku prostor k smysluplné seberealizaci, totiž k pohrdání nad sebou samým. Dnešní lidé představují dle tohoto filosofa nejnižší formu člověka, a jelikož nepoznali první stupeň  produktivního překročení sebe sama, ono zmíněné pohrdání vlastní osobou, stanou se nositeli nesmyslných katastrof budoucnosti.

Jakýmsi stupidním katastrofám ve svém budoucím životě jistě každý rád předejde a tudíž pořádáme párty, která účastníkům nabídne neopakovatelnou možnost povznést se skrz celodenní flákání k vyššímu stupni lidství. Během zahradního poléhávání na dekách snad alespoň ti nejšťastnější prohlédnou, a naleznou v kritice svého já zárodky nadčlověka.

Na 25.6. od 12:00 vyhlašujeme dekovou dekadentní párty spojenou s rozkládáním:

Přesunete se do konce 19. století, kdy byla ještě ceněna nuda, kdy jedinou aktivitou bylo vědecké bádání v mrzkém lidském nevědomí plném zvrhlých tužeb. Kdy oslovení: „Ty lidský červe,“ bylo hřejivým vyznamenáním.

Kdy vládlo důsledné opovržení vším umocňováno hrou ruské rulety. Sami pak pochopíte, že vynálezci této nenáročné fomy souboje kompatibilní s válením se jsou skuteční hrdinové své doby. Nikoli pisálek Jules Verne naivně se těšící, že v roce 2000 bude mít každý svůj osobní balón.

 

Program:

Nebudeme dělat téměř nic. Jen se válet, pít, poslouchat hudbu, kouřit vodní dýmku, řešit nesmysly a existenciální problémy. Pokud nejste schopni skládat sebemrskačskou poezii, stačí se pouze spontánně rozkládat na dece nebo do deky nebo môžete případně rozkládat i poezii.

Budeme zabíjet čas a prostor, aby sme dosáhli mystického zážitku existence mimo čas a prostor a dráždili tím upachtěné pracující.

Vyvrcholením se stane volba nejdekadentnější deky a dosažení duševědy.

 

Přineste si:

Hlavně deku, nestydatou dekadenci, něco k jídlu a pití a cokoli, co budete potřebovat, protože podávat se nebude téměř nic.

Kdy:

25.6.2005 od 12:00 (poledne). I v případě špatného počasí.

 

Kde:

Všenory u Prahy.  Vlaky ze Smíchovského nádraží i  zpět každou hodinu. Jízda vlakem 15 min (směr Beroun, zastávka Všenory - 5. či 4. zastávka podle toho, zda vlak projíždí zastávku Chuchle) + 2 min pěšky z nádraží – vydáte se proti směru jízdy vlaku z Prahy po silnici u trati, na první křižovatce asi 100 m od nádraží uvidíte obří šedivou strašidelnou stavbu. Pokračujte 10 m do kopce a uličkou doleva. Možnost přespání.

 

 
Popis ilustrace:

Edouard Manet svým zásadním dílem Snídaně v trávě vizionářsky vystihl výhody geniální činnosti válení se. Pro současného jedince, který má hektické ránní jídlo spojené jen s vulgárně odulými obličeji spolustolujících by bylo například šokující, že omamná atmosféra při snídaňovém válení neodbytbě nutí vaši přítelkyni svléci se promptně do naha.

A dekadence v našem podání:

 

 

 Back to Babraque.eu